Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy
ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy

 

 

 

 

ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach
ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach

 

 

 

sprzątanie ul. 700 lecia
sprzątanie ul. 700 lecia 

 

 

 

 zamiatanie ul. Boh. Warszawy
 zamiatanie ul. Boh. Warszawy

 

 

 

porządki na drodze do "Orlika"
porządki na drodze do "Orlika"

 

 

 

ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika
ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika 

 

 

 

ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu
ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu

 

 

 

remont świetlicy w Lestkowie
remont świetlicy w Lestkowie

 

 

 

ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni
ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni

 

 

 

porządkowanie zieleńca
porządkowanie zieleńca

 

 

 

usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych
usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych