2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy
więcej zdjęć... ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy

 

 

 

 

ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach
więcej zdjęć... ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach

 

 

 

sprzątanie ul. 700 lecia
więcej zdjęć... sprzątanie ul. 700 lecia 

 

 

 

 zamiatanie ul. Boh. Warszawy
więcej zdjęć...  zamiatanie ul. Boh. Warszawy

 

 

 

porządki na drodze do "Orlika"
więcej zdjęć... porządki na drodze do "Orlika"

 

 

 

ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika
więcej zdjęć... ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika 

 

 

 

ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu
więcej zdjęć... ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu

 

 

 

remont świetlicy w Lestkowie
więcej zdjęć... remont świetlicy w Lestkowie

 

 

 

ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni
więcej zdjęć... ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni

 

 

 

porządkowanie zieleńca
więcej zdjęć... porządkowanie zieleńca

 

 

 

usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych
więcej zdjęć... usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych