PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy
ul. 3 Maja - porządkowanie schodów i skarpy

 

 

 

 

ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach
ul. 5 Marca - porządki na zieleńcach

 

 

 

sprzątanie ul. 700 lecia
sprzątanie ul. 700 lecia 

 

 

 

 zamiatanie ul. Boh. Warszawy
 zamiatanie ul. Boh. Warszawy

 

 

 

porządki na drodze do "Orlika"
porządki na drodze do "Orlika"

 

 

 

ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika
ul. Kościuszki - sprzątanie ulicy i chodnika 

 

 

 

ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu
ul. Kowalska - sprzątanie jezdni i parkingu

 

 

 

remont świetlicy w Lestkowie
remont świetlicy w Lestkowie

 

 

 

ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni
ul. Poniatowskiego - sprzątanie chodników i krawedzi jezdni

 

 

 

porządkowanie zieleńca
porządkowanie zieleńca

 

 

 

usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych
usuwanie błota pośniegowego z przejść dla pieszych