PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W środę, 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał konkursy dla organizacji pozarządowych. Uruchomienie konkursów nastąpiło wcześniej, aby pieniądze mogły jak najszybciej trafić do organizacji, na realizację ich zadań statutowych.

Zapraszamy więc Stowarzyszenia oraz Fundacje do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w konkursach. Wszelkie informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

 Otwarte konkursy ofert na 2018 rok  dla organizacji pozarządowych