PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

W środę, 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał konkursy dla organizacji pozarządowych. Uruchomienie konkursów nastąpiło wcześniej, aby pieniądze mogły jak najszybciej trafić do organizacji, na realizację ich zadań statutowych.

Zapraszamy więc Stowarzyszenia oraz Fundacje do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w konkursach. Wszelkie informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

 Otwarte konkursy ofert na 2018 rok  dla organizacji pozarządowych