PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W środę, 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał konkursy dla organizacji pozarządowych. Uruchomienie konkursów nastąpiło wcześniej, aby pieniądze mogły jak najszybciej trafić do organizacji, na realizację ich zadań statutowych.

Zapraszamy więc Stowarzyszenia oraz Fundacje do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w konkursach. Wszelkie informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

 Otwarte konkursy ofert na 2018 rok  dla organizacji pozarządowych