2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W środę, 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał konkursy dla organizacji pozarządowych. Uruchomienie konkursów nastąpiło wcześniej, aby pieniądze mogły jak najszybciej trafić do organizacji, na realizację ich zadań statutowych.

Zapraszamy więc Stowarzyszenia oraz Fundacje do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w konkursach. Wszelkie informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

 Otwarte konkursy ofert na 2018 rok  dla organizacji pozarządowych