Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

11 listopada01711 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku. Z tej okazji władze w całym kraju organizują uroczystości upamiętniające odzyskanie wolności, którą wywalczono w 1918 r. po 123 latach zaborów.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/delegacje
Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Nowogardzie rozpoczęły się w sobotnie południe na Placu Wolności. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, po czym przed Pomnikiem Kombatantów RP wieńce złożyli między innymi: delegacja władz samorządowych Nowogardu pod przewodnictwem burmistrza Roberta Czapli oraz 

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej,

przedstawiciele koła Platformy Obywatelskiej,

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów,

Związek Nauczycielstwa Polskiego,

Uniwersytet III Wieku,

Sojusz Lewicy Demokratycznej,

Stowarzyszenie „Pokolenia”,

Stowarzyszenie Diabetyków,

Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS Nowogard,

Forum Organizacji Pozarządowych,

Stowarzyszenie „Lila- róż”,

Polski Związek Niewidomych,

Stowarzyszenie "Jutrzenka",

Stowarzyszenie „Serduszko”, Szkoła tańca FLESZ, szkolny klub sportowy "Jedyneczka", a także dzieci i młodzież z placówek z całej gminy.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/motocyklisci/
W tym roku po raz pierwszy do nowogardzkich obchodów rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości przyłączyli się motocykliści. Grupa kilkudziesięciu fanów dwóch kółek z Nowogardu i okolic przyjechała na Plac Wolności, aby wspólnie upamiętnić bohaterów, którzy oddali życie za wolną Polskę. Motocykliści spisali się na medal, robiąc dużo hałasu swoimi maszynami, manifestowali swój patriotyzm.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/pod_pomnikiem
Podczas uroczystości zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że „Powinniśmy pamiętać o tym, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy przed dziewięćdziesięciu dziewięciu laty, była wielkim dobrem, że wychowała pokolenie wspaniałych patriotów, że jej pamięć nie może zginąć. I pamiętajmy o tym, że dzisiejsza Polska też zginąć nie może”.

„Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury i historii. Taki patriotyzm był wtedy i w równym stopniu potrzebny jest dzisiaj”- dodał z-ca burmistrza.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/kultura
Po części oficjalnej uczestnicy obchodów wspólnie wybrali się do Nowogardzkiego Domu Kultury, gdzie przygotowana została część artystyczna. Po występach dzieci i młodzieży przybyli goście zachęceni przez dyrektor NDK Anetę Drążewską wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne. Następnie udano się do Biblioteki, gdzie można było obejrzeć wystawę pt. „Józef Piłsudski i jego legenda”, oraz prezentację multimedialną pt. „Józef Piłsudski- życiorys”.

Niepodległa Polska jest naszym wspólnym dobrem. W dniu takim jak dziś powinniśmy w szczególności pamiętać o tych, którzy zginęli za naszą wolność. Nie powinniśmy jednak zapominać o tych, którzy dla niej żyją.

 (EO)