PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Kolejna grupa Mieszkańców naszego miasta, poczuła się dotknięta tym, co wypisuje Dziennik Nowogardzki. Nie pierwszy to raz. Tym razem osoby, które poczuły się urażone "sensacjami" tej gazetki, wystosowały list otwarty, który poniżej udostępniamy Państwu.