Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć:
Wiedza o społeczeństwie – 5 h
Edukacja dla bezpieczeństwa – 2 h

Okres zatrudnienia od 23 października 2017 r. na zastępstwo.
Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 13 października 2017 r.  do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły, ul. Gen. Józefa Bema 41, 72-200 Nowogard  z dopiskiem na kopercie:

OFERTA PRACY
nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty:
- podanie
- odpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do pracy na odpowiednim stanowisku
- CV
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- akt nadania stopnia awansu zawodowego

dyrektor
Beata Kuligowska