PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć:
Wiedza o społeczeństwie – 5 h
Edukacja dla bezpieczeństwa – 2 h

Okres zatrudnienia od 23 października 2017 r. na zastępstwo.
Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 13 października 2017 r.  do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły, ul. Gen. Józefa Bema 41, 72-200 Nowogard  z dopiskiem na kopercie:

OFERTA PRACY
nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty:
- podanie
- odpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do pracy na odpowiednim stanowisku
- CV
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- akt nadania stopnia awansu zawodowego

dyrektor
Beata Kuligowska