PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć:
Wiedza o społeczeństwie – 5 h
Edukacja dla bezpieczeństwa – 2 h

Okres zatrudnienia od 23 października 2017 r. na zastępstwo.
Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 13 października 2017 r.  do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły, ul. Gen. Józefa Bema 41, 72-200 Nowogard  z dopiskiem na kopercie:

OFERTA PRACY
nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty:
- podanie
- odpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do pracy na odpowiednim stanowisku
- CV
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- akt nadania stopnia awansu zawodowego

dyrektor
Beata Kuligowska