PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy
porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy

 

 

 

 

oczyszczanie polbruku przy fontannie
oczyszczanie polbruku przy fontannie

 

 

 

termomodrrnozacja świetlicy w Jarchlinie
termomodernizacja świetlicy w Jarchlinie

 

 

 

odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku
odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku

 

 

 

sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej
sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej

 

 

 

naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"
naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"

 

 

 

odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"
odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"

 

 

 

odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem
odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem

 

 

 

pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów
pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów 

 

 

 

konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie
konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej
wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej