PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy
więcej zdjęć... porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy

 

 

 

 

oczyszczanie polbruku przy fontannie
więcej zdjęć... oczyszczanie polbruku przy fontannie

 

 

 

termomodrrnozacja świetlicy w Jarchlinie
więcej zdjęć... termomodernizacja świetlicy w Jarchlinie

 

 

 

odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku
więcej zdjęć... odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku

 

 

 

sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej
więcej zdjęć... sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej

 

 

 

naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"
więcej zdjęć... naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"

 

 

 

odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"
więcej zdjęć... odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"

 

 

 

odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem
więcej zdjęć... odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem

 

 

 

pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów
więcej zdjęć... pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów 

 

 

 

konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie
więcej zdjęć... konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej
więcej zdjęć... wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej