Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy
porządki i pielegnacja drzew przy ul. Boh Warszawy

 

 

 

 

oczyszczanie polbruku przy fontannie
oczyszczanie polbruku przy fontannie

 

 

 

termomodrrnozacja świetlicy w Jarchlinie
termomodernizacja świetlicy w Jarchlinie

 

 

 

odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku
odnawianie ogrodzenia basenu ppoż w Karsku

 

 

 

sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej
sprzątanie parkingów przy ul. Kowalskiej

 

 

 

naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"
naprawa ogrodzenia przy świetlicy "Promyk"

 

 

 

odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"
odchwaszczanie i sprzątanie parkingu przy "Przystani"

 

 

 

odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem
odchwaszczanie i porządki na plac za pominikiem

 

 

 

pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów
pielegnacja zieleni placu zabaw przy Szarych Szeregów 

 

 

 

konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie
konserwacja rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej
wymiana znaku ze słupkiem na ul. Krótkiej