PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

/2017/09/30_25.lecie_ZSO
W piątek, 29 września br., burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim oraz Martą Wilczańską, kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, uczestniczył w 25. leciu II Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Ogólnokształcących) w Nowogardzie.

W tej wyjątkowej uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście, a wśród nich m.in. pierwszy dyrektor szkoły Bogusław Dziura, dyrektorzy szkół, byli i obecni pracownicy szkoły, przedstawiciele Powiatu Goleniowskiego, a przede wszystkim uczniowie, rodzice, pedagodzy oraz absolwenci szkoły.

Na początku uroczystego apelu, przybyłych gości, powitał dyrektor szkoły Leszek Becela, który następnie przedstawił krótką historię oraz działalność szkoły. Podziękował też uczniom, rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom i darczyńcom. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla pierwszego dyrektora szkoły, który kilku słowach podziękował za pamięć oraz życzył uczniom i nauczycielom, aby nadal byli najlepsi.

O zabranie głosu poproszony został Burmistrz Nowogardu, który powiedział m.in., że jest dumny z nowogardzkiej szkoły, z Zespołu Szkół Ogólnokształcącej. Życzył też tego, aby dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami nadal utrzymywali ten wysoki poziom szkoły w województwie, ale i w kraju. Następnie na ręce dyrektora, burmistrz złożył prezent – 25.000 zł na potrzeby szkoły.

Po oficjalnych podziękowaniach ze strony wszystkich zaproszonych gości (dyrektorów szkół nowogardzkich, Nowogardzkiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, Zboru KECh w Nowogardzie i wielu innych), odbyło się krótkie przedstawienie z udziałem uczniów oraz absolwentów szkoły, którzy w lekki sposób przedstawili historię szkoły, obrazując ją zdjęciami z minionych lat. Nie jednemu z obecnych zaszkliły się oczy.

Z okazji tak podniosłego Jubileuszu, życzymy panu dyrektorowi Leszkowi Beceli, kadrze pedagogicznej oraz uczniom, aby imię szkoły było szerzone po krańce świata. By duma ze swej szkoły towarzyszyła każdemu, kto był, jest i będzie związany ze szkołą –  II LO (Zespołem Szkół Ogólnokształcących) w Nowogardzie. (ps)