Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

2017/09/30_Karska_soleckie
W sołectwie Karsk mieszka 345 osób. Fundusz sołecki jakim dysponować będzie sołectwo w 2018 roku wynosi ponad 19 tys zł. Właśnie w sprawie rozdysponowania tych pieniędzy, w minionym tygodniu w Karsku, odbyło się zebranie zorganizowane przez Radę Sołecką i sołtysa Jerzego Kubickiego. W wieczornym spotkaniu wziął udział burmistrz Robert Czapla i kierownik Ewa Jakubcewicz z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.

Na początku zabezpieczono w funduszu sołeckim pieniądze na utrzymanie terenów zielonych i opłaty stałe, na organizacje imprez integracyjnych (2.000 zł), ogrodzenie basenu p. pożarowego (1.200 zł), zaś ponad 13 tys zł zabezpieczone zostało na budowę siłowni na świeżym powietrzu.

Podział funduszu sołeckiego na rok 2018 został przyjęty jednogłośnie. (ps)