PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/09/30_Karska_soleckie
W sołectwie Karsk mieszka 345 osób. Fundusz sołecki jakim dysponować będzie sołectwo w 2018 roku wynosi ponad 19 tys zł. Właśnie w sprawie rozdysponowania tych pieniędzy, w minionym tygodniu w Karsku, odbyło się zebranie zorganizowane przez Radę Sołecką i sołtysa Jerzego Kubickiego. W wieczornym spotkaniu wziął udział burmistrz Robert Czapla i kierownik Ewa Jakubcewicz z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.

Na początku zabezpieczono w funduszu sołeckim pieniądze na utrzymanie terenów zielonych i opłaty stałe, na organizacje imprez integracyjnych (2.000 zł), ogrodzenie basenu p. pożarowego (1.200 zł), zaś ponad 13 tys zł zabezpieczone zostało na budowę siłowni na świeżym powietrzu.

Podział funduszu sołeckiego na rok 2018 został przyjęty jednogłośnie. (ps)