PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/09/25_Mietno_droga
więcej zdjęć... 8 września 2017 r., o godz. 14., w Miętnie (skrzyżowanie dróg), otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej, w której remoncie - jako partner powiatu goleniowskiego - brała udział gmina Nowogard. Był to II etap powiatowej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Truskolas–Nowogard na odcinku Miętno–Nowogard”.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie ok. 1,3 mln złotych. Przebudowę sfinansowano w połowie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tzw. "schetynówki". Pozostała kwota inwestycji pochodziła ze środków samorządu województwa, powiatu goleniowskiego i gminy Nowogard.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni drogi o długości 1,5 km, poprawę jej parametrów technicznych i wykonanie zjazdów oraz skrzyżowań. Wykonawcą była firma PRD NOWOGARD S.A.