Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

2017/09/25_Mietno_droga
8 września 2017 r., o godz. 14., w Miętnie (skrzyżowanie dróg), otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej, w której remoncie - jako partner powiatu goleniowskiego - brała udział gmina Nowogard. Był to II etap powiatowej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Truskolas–Nowogard na odcinku Miętno–Nowogard”.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie ok. 1,3 mln złotych. Przebudowę sfinansowano w połowie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tzw. "schetynówki". Pozostała kwota inwestycji pochodziła ze środków samorządu województwa, powiatu goleniowskiego i gminy Nowogard.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni drogi o długości 1,5 km, poprawę jej parametrów technicznych i wykonanie zjazdów oraz skrzyżowań. Wykonawcą była firma PRD NOWOGARD S.A.