Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

2017/09/25_Boguszyce_swietlica
W czwartkowe (21 września br.) późne popołudnie, burmistrz Robert Czapla uczestniczył w Boguszycach w spotkaniu sołeckim. Pierwsza sprawa dotyczyła wyboru przez mieszkańców koncepcji budowy nowej świetlicy. Obecnie wszystkie spotkania wiejskie odbywają się w zaadaptowanej dawnej remizie strażackiej, jednak ona jest zbyt mała, wobec potrzeb samych mieszkańców.

Wybrano ostatecznie jedną z dwóch koncepcji, zaś burmistrz przy tej okazji wyjaśnił procedury, które trzeba przejść, aby świetlica powstała.

Druga część spotkania to podział funduszu sołeckiego, który w wiekszości został przeznaczony na zakup wyposażenia świetlicy, jednogłośnie zaakceptowany przez przybyłych.

W spotkaniu brali również udział pracownicy Urzędu Miejskiego z Wydziału Inwestycji i Remontów - kierownik Adam Czernikiewicz oraz jego zastępca Rita Mazurczak. Spotkanie przebiegło z miłej atmosferze. (ps)