PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/09/25_Boguszyce_swietlica
więcej zdjęć... W czwartkowe (21 września br.) późne popołudnie, burmistrz Robert Czapla uczestniczył w Boguszycach w spotkaniu sołeckim. Pierwsza sprawa dotyczyła wyboru przez mieszkańców koncepcji budowy nowej świetlicy. Obecnie wszystkie spotkania wiejskie odbywają się w zaadaptowanej dawnej remizie strażackiej, jednak ona jest zbyt mała, wobec potrzeb samych mieszkańców.

Wybrano ostatecznie jedną z dwóch koncepcji, zaś burmistrz przy tej okazji wyjaśnił procedury, które trzeba przejść, aby świetlica powstała.

Druga część spotkania to podział funduszu sołeckiego, który w wiekszości został przeznaczony na zakup wyposażenia świetlicy, jednogłośnie zaakceptowany przez przybyłych.

W spotkaniu brali również udział pracownicy Urzędu Miejskiego z Wydziału Inwestycji i Remontów - kierownik Adam Czernikiewicz oraz jego zastępca Rita Mazurczak. Spotkanie przebiegło z miłej atmosferze. (ps)