PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/09/25_Boguszyce_swietlica
W czwartkowe (21 września br.) późne popołudnie, burmistrz Robert Czapla uczestniczył w Boguszycach w spotkaniu sołeckim. Pierwsza sprawa dotyczyła wyboru przez mieszkańców koncepcji budowy nowej świetlicy. Obecnie wszystkie spotkania wiejskie odbywają się w zaadaptowanej dawnej remizie strażackiej, jednak ona jest zbyt mała, wobec potrzeb samych mieszkańców.

Wybrano ostatecznie jedną z dwóch koncepcji, zaś burmistrz przy tej okazji wyjaśnił procedury, które trzeba przejść, aby świetlica powstała.

Druga część spotkania to podział funduszu sołeckiego, który w wiekszości został przeznaczony na zakup wyposażenia świetlicy, jednogłośnie zaakceptowany przez przybyłych.

W spotkaniu brali również udział pracownicy Urzędu Miejskiego z Wydziału Inwestycji i Remontów - kierownik Adam Czernikiewicz oraz jego zastępca Rita Mazurczak. Spotkanie przebiegło z miłej atmosferze. (ps)