PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

dyrektorSzanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

jak wiecie nasz szpital zawarł z Powiatem Łobeskim umowę na obsługę medyczną szpitala w Resku. Jest to wyjątkowo pozytywne wydarzenie dla nowogardzkiego szpitala oraz naszej Gminy. W ten sposób zaistnieliśmy również na rynku medycznym, jako potencjalny usługodawca. Przejęcie szpitala w Resku ma docelowo zwiększyć dochody naszej placówki. Zanim przejęliśmy ten szpital, negocjacje trwały osiem miesięcy. Wynegocjowaliśmy satysfakcjonujące nas warunki w taki sposób, żeby ten szpital nie przynosił nam strat.

Jednak jedna z lokalnych gazet rozkręciła natarczywą kampanię dezinformacji na ten temat, pełną nieprawdziwych informacji, sugestii, pomówień i oskarżeń pod adresem osób, które są odpowiedzialne za negocjacje i podpisanie ze starostą łobeskim umowy na obsługę szpitala w Resku.

Umowa, jak wskazuję powyżej, dotyczy świadczenia usług medycznych, a nie przejęcia budynku, czyli majątku. To oznacza, że jako dyrektor szpitala nie musiałem posiadać żadnego upoważnienia wydanego przez Radę Miejską w Nowogardzie w zakresie poszerzania świadczeń medycznych, bo takowe jest potrzebne tylko przy przejmowaniu majątku, a z tym nie mieliśmy do czynienia.

szpital2Zgodnie bowiem z podpisaną umową dzierżawy, budynek i wyposażenie pozostają własnością Powiatu Łobeskiego, a Szpital w Nowogardzie tylko je dzierżawi od Powiatu i zobowiązał się wyłącznie do działalności medycznej, zgodnie z kontraktem z NFZ o/Szczecin (ZOL, Por. chirurgiczna). Warto tu nadmienić, że działalność w zakresie zakładu opiekuńczo- leczniczego (ZOL-u) nie wchodzi w zakres ustawy o sieci szpitali, a mamy tu do czynienia z osobnym kontraktowaniem. Mieszkańcy naszej Gminy więc w żaden sposób nie będą współfinansować utrzymania i działalności szpitala w Resku. On będzie się finansował sam. Ponadto mamy zagwarantowane w umowie, że remonty inwestycyjne będzie przeprowadzał właściciel, czyli Powiat Łobeski.

Nad całym procesem tzw. przejęcia szpitala w Resku, czuwała nie tylko administracja nowogardzkiego szpitala i jej radca prawny, ale również Powiat Łobeski, Gmina Resko, Narodowy Fundusz Zdrowia, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewoda Zachodniopomorski, jako przedstawiciel Rządu RP w terenie, który dokonał wpisu do rejestru usług medycznych. Jak widzimy, przejęcie szpitala w Resku przez szpital w Nowogardzie, było nie tylko zgodne z prawem, ale i miało poparcie wszystkich wyżej wymienionych instytucji.

Posiadaliśmy też pozytywną opinię Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Nowogardzki szpital oraz Gmina Nowogard nie poniosły kosztów przejęcia szpitala w Resku. Wyposażenie oraz sprzęt otrzymaliśmy w nieodpłatne użytkowanie od Powiatu Łobeskiego, który całe wyposażenie oraz sprzęt odkupił od szpitala w Gryficach.

Nie wszystko jest jednak darmo. Jesteśmy zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC na szpital reski. Podpisałem właśnie umowę na ubezpieczenie i będziemy płacić za nie 1172,39 zł miesięcznie. W umowie przewidziano również opłatę dzierżawczą za budynki na poziomie 10.000 zł miesięcznie. Wszystkie te koszty zostaną pokryte nie przez mieszkańców gminy Nowogard, ale z przychodów uzyskanych z kontraktu NFZ na szpital w Resku. Jednak w tej samej umowie jest zapis, że w przypadku nadzwyczajnych sytuacji, możemy być całkowicie zwolnieni z obowiązku opłat tego czynszu. Ponadto w umowie zawarty został zapis, że przy ewentualnym zysku, możemy podzielić się nim, do 50% , z Powiatem Łobeskim, który zobowiązał się za to wykonywać usługi inwestycyjne dla reskiego szpitala.

O tym, że gra była warta świeczki, niech świadczy fakt, że w konkursie na przejęcie szpitala w Resku, stanęło w sumie aż 4 oferentów: prywatny inwestor, Powiatowy Szpital w Goleniowie, Szpital w Gryficach i Szpital w Nowogardzie. Wybrana została nasza oferta. To potwierdza fakt, że nowogardzki szpital uważany jest w regionie jako solidny i wiarygodny.

Mogę Państwa uspokoić i zapewnić, że jako mieszkańcy naszej gminy nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z działalnością medyczną szpitala w Resku, co nam gwarantują podpisane umowy.

Przejęcie szpitala w Resku daje nam więcej pacjentów w przychodniach przyszpitalnych, a co za tym idzie, większy kontrakt z NFZ i więcej pieniędzy dla nowogardzkiej placówki. To także kolejny 6 oddział uruchomiony przez nasz szpital, zwiększona liczba pielęgniarek i lekarzy (których na rynku jest coraz mniej). Poszerzony zakres usług, to także wzmocnienie pozycji szpitala w Nowogardzie na rynku usług medycznych.

Nowogardzka placówka dostrzeżona została również w Polsce. Tegoroczny ranking Dziennika szpital3„Rzeczpospolitej” polskich szpitali pokazał, że nasz szpital został oceniony wysoko, zajmując 5 miejsce w Polsce i 1 w województwie w swej kategorii. Również wg opinii szczecińskiego oddziału NFZ, Samodzielny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie, jest szpitalem wzorcowym i wysoko notowanym przez Fundusz.

Pomimo tych pozytywów, przeciwnicy szpitala, na każdym kroku, wciąż obrzucają go błotem. Na wszelkie też sposoby, próbują oni pokazać zafałszowany obraz nowogardzkiego szpitala, szkodząc w ten sposób jego wizerunkowi na zewnątrz, a przy okazji szkodzą też i nam, mieszkańcom oraz pacjentom tego szpitala.

Zapewniam Państwa, jako dyrektor nowogardzkiego szpitala, że nasz szpital był i jest wzorowo zarządzany.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Lembas

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Rejonowego Szpitala w Nowogardzie