PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

mt_galley:2017/09/02_Narodowe_Czytanie_2017Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej edycji zaplanowany został na sobotę 2 września br.

 Również Nowogard włączył się do tej akcji, która zastała zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP. Przy licznie zebranych mieszkańcach naszego miasta, przedstawienia wszystkich postaci dramatu dokonał burmistrz Robert Czapla, zaś Stanisław Heropolitański odczytał fragmenty z dzieła Wyspiańskiego. Po tej części miał miejsce koncert nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej w Goleniowie - filia w Nowogardzie. Następnie osoby chętne odczytały kolejne fragmenty tegorocznej lektury Narodowego Czytania.

Gratulujemy pani dyrektor Miejskiej Biblioteki oraz wszystkim jej pracownikom przygotowania tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego dla naszych mieszkańców. 

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce. (ps)