PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

2017/09/01_Bieniczki_konsultacje
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 353/17 Burmistrza Nowogardu, z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki.

Konsultacje miały zasięg ograniczony do mieszkańców sołectwa Bieniczki. Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 89 mieszkańców. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzono 31 sierpnia 2017 roku, w formie zebrania wiejskiego w Bieniczkach, w obecności burmistrza Roberta Czapli, sekretarz Agnieszki Biegańskiej - Sawickiej i Adama Aniuksztysa z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Ewa Jakubcewicz.

Projekt statutu sołectwa Bieniczki został jednogłośnie przyjęty przez uprawnionych mieszkańców. (ps)