PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

konserwacja ławeczek na boisku "dolnym"
konserwacja ławeczek na boisku "dolnym" 

 

 

 

konserwacja ławeczek przy ul. Zielonej
konserwacja ławeczek przy ul. Zielonej

 

 

 

koszenie okolic jeziora
koszenie okolic jeziora

 

 

 

koszenie ścieżki wokół jeziora
koszenie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

oczyszczanie brzegu jeziora z naniesionej trzciny
oczyszczanie brzegu jeziora z naniesionej trzciny

 

 

 

oczyszczanie chodników z traw i mchu
oczyszczanie chodników z traw i mchu

 

 

 

oczyszczanie z przerastających traw i mchu na promenadzie
oczyszczanie z przerastających traw i mchu na promenadzie

 

 

 

sprzątanie placu za pomnikiem
sprzątanie placu za pomnikiem

 

 

 

porządki przy budynku komunalnym na ul. Bema
porządki przy budynku komunalnym na ul. Bema

 

 

 

remont pomieszczeń w SP w Żabowie
remont pomieszczeń w SP w Żabowie

 

 

 

sprzątanie alejek
sprzątanie alejek

 

 

 

uzupełnianie ubytków oraz zagęszczenie tłucznia na drodze gminnej
uzupełnianie ubytków oraz zagęszczenie tłucznia na drodze gminnej

 

 

 

wymiana tablic nazw ulic i znaków drogowych
wymiana tablic nazw ulic i znaków drogowych