2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

konserwacja ławeczek na boisku "dolnym"
więcej zdjęć... konserwacja ławeczek na boisku "dolnym" 

 

 

 

konserwacja ławeczek przy ul. Zielonej
więcej zdjęć... konserwacja ławeczek przy ul. Zielonej

 

 

 

koszenie okolic jeziora
więcej zdjęć... koszenie okolic jeziora

 

 

 

koszenie ścieżki wokół jeziora
więcej zdjęć... koszenie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

oczyszczanie brzegu jeziora z naniesionej trzciny
więcej zdjęć... oczyszczanie brzegu jeziora z naniesionej trzciny

 

 

 

oczyszczanie chodników z traw i mchu
więcej zdjęć... oczyszczanie chodników z traw i mchu

 

 

 

oczyszczanie z przerastających traw i mchu na promenadzie
więcej zdjęć... oczyszczanie z przerastających traw i mchu na promenadzie

 

 

 

sprzątanie placu za pomnikiem
więcej zdjęć... sprzątanie placu za pomnikiem

 

 

 

porządki przy budynku komunalnym na ul. Bema
więcej zdjęć... porządki przy budynku komunalnym na ul. Bema

 

 

 

remont pomieszczeń w SP w Żabowie
więcej zdjęć... remont pomieszczeń w SP w Żabowie

 

 

 

sprzątanie alejek
więcej zdjęć... sprzątanie alejek

 

 

 

uzupełnianie ubytków oraz zagęszczenie tłucznia na drodze gminnej
więcej zdjęć... uzupełnianie ubytków oraz zagęszczenie tłucznia na drodze gminnej

 

 

 

wymiana tablic nazw ulic i znaków drogowych
więcej zdjęć... wymiana tablic nazw ulic i znaków drogowych