Składanie wniosków na 500+

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 + NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Wnioski na świadczenie wychowawcze tj. 500 + na nowy okres swiadczeniowy 2017/2018, wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobierać w:

  • siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, pok. Nr 8, 9 i 12 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Osrodka;
  • Urzędzie Miejskim, w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu;
  • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie;
  • oraz ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wnioski można składać także drogą elektroniczną do 30 września 2018 r.

Kolejne miliony na uzbrojenie strefy!We wtorek 9 maja 2017 roku po kilkuletnich staraniach Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozyskał blisko 2 mln złotych na uzbrojenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej w sieć wodno-kanalizacyjną.

Projekt, na który udało się zdobyć pieniądze - „Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno”, realizowany jest w ramach Kontraktu Samorządowego, którego Gmina Nowogard, reprezentowana przez burmistrza , jest Liderem. Oprócz Nowogardu, Kontraktem Samorządowym objęte są Gminy Osina, Maszewo oraz Powiat Goleniowski.

Inwestycje w postaci budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej są efektem współpracy władz gminy ze środowiskiem biznesowym i zgłaszanymi potrzebami przez przedsiębiorców, którzy zainteresowani są lokalizacją swojej działalności gospodarczej w strefie inwestycyjnej. Wśród firm, które są zainteresowane lokalizacją działalności w strefie można wymienić Irontech Sp. z o.o., która z uwagi na brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w strefie inwestycyjnej na przedmiotowym terenie, czasowo wynajmuje halę w Goleniowie. Firma ta w dalszym ciągu oczekuje na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowogardzie.  

Aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, a realizacja projektu powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Jest to kolejna inwestycja z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zmierzająca do kompleksowego zagospodarowania strefy – w 2015 r. Burmistrz Robert Czapla pozyskał   1 343 015,00 zł na budowę drogi dojazdowej do terenu strefy.