2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/05/19_mini_mundial_2017
więcej zdjęć... Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze, rywalizacja fair-play i dwie zwycięskie drużyny. Mini Mundial w Nowogardzie zdominowała Ukraina (SP nr 1) w grupie młodszej oraz Słowacja (SP nr 3) w grupie starszej.

Gratulujemy wszystkim drużynom.szkołom naszej gminy, a za nowogardzkich finalistów trzymamy kciuki podczas finału finałów w Szczecinie.

zdj. Piotr Suchy