PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

 2017/02/16__blotno_remont/b11_-_glowne.JPG
Jednym z priorytetów burmistrza Nowogardu Roberta Czapli jest ciągłe podnoszenie jakości warunków w placówkach oświatowych. W równym stopniu dotyczy to szkół miejskich, jak i wiejskich. Stąd między innymi nie tak dawno zakończona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, trwająca budowa sali do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Długołęce, czy remont Szkoły Podstawowej w Błotnie.

***
W czwartek 16 lutego br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla udał się z wizytą roboczą do Błotna, gdzie przeprowadzany jest remont wnętrza miejscowej szkoły. Wraz z burmistrzem w wizji roboczej uczestniczył Jarosław Hołubowski z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Tomasz Żelazowski – dyrektor SP Błotno.
Remont wykonują pracownicy interwencyjni, pozyskani przez burmistrza z Powiatowego Urzędu Pracy. W budynku szpachlowane i wyrównywane są ściany korytarzy i klatek schodowych. Dodatkowo wyremontowany będzie hol główny szkoły. Całość zostanie pomalowana.
- Ostatni raz remont o charakterze doraźnym, polegającym na szpachlowaniu ubytków przeprowadzono w naszej szkole w 1996 roku. Na tak dużą skalę, jak obecnie, remontu tutaj nie pamiętam, a pracuję w tej placówce ponad 20 lat – mówi dyr. T. Żelazowski.
- Po zakończeniu prac głównych rozpoczniemy remont sześciu szkolnych łazienek, oczywiście w taki sposób, aby nie kolidował on z funkcjonowaniem tej placówki – mówi burmistrz R. Czapla. – W tym roku chcielibyśmy jeszcze rozpocząć termomodernizację szkoły. To jednak uzależnione jest od finansów.
Po wizycie wewnątrz budynku, burmistrz przeprowadził wizję przyszkolnego terenu, gdzie wykonane zostaną prace porządkowe.
- Nasza szkoła w końcu doczekała się remontu. Ta inwestycja to bardzo dobry pomysł, który jest realizowany dzięki staraniom pana burmistrza i dyrektora szkoły – mówi sołtys Błotna Danuta Nowak. – Widzimy, że co roku w naszej wsi przeprowadzane są jakieś prace, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Zaczynaliśmy od budowy chodnika, niedawno była budowa wiaty, teraz remont szkoły. I jeszcze plany jej termomodernizacji. Naprawdę dużo się dzieje.
Opr. Marcin Ościłowski