PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

pod lupa pazdz 20163My własnego, nowogardzkiego oficera Marcellusa, bohatera tragedii „Hamlet” Williama Szekspira (1564–1616), jak widać również posiadamy. Prawie jak prorok wieszczy on co tydzień w lokalnej swej gazecie, że w Nowogardzie źle się dzieje. Że tu źle i tam źle, że nie ma żadnych inwestycji, wydawane są publiczne pieniądze nie wiadomo na co. A wszystkiemu temu ma być podobno winna tylko jedna osoba – burmistrz. Choć przeczą temu same fakty.

Jako mieszkaniec tego miasta, stanowczo nie zgadzam się z tego rodzaju konfabulacjami. Czy według Państwa poniższe działania, których autorem jest burmistrz Robert Czapla, są potwierdzeniem słów, które nieustannie wypowiada Marek Słomski w swej gazecie?

***

Oto lista rzekomych „katastrof” burmistrza Roberta Czapli:

- rozbudowa szpitala o nowe skrzydło i adaptacja „starego” za kwotę ponad 20 mln zł, który dziś ma opinię jednego z najnowocześniejszych szpitali w naszym regionie;

- utworzenie strefy ekonomicznej w Nowogardzie po wieloletnich staraniach i zabiegach burmistrza wraz z pracownikami;

- uzbrajanie strefy – droga dojazdowa i kanalizacja deszczowa za kwotę ponad 3 mln zł (50% kosztów tej inwestycji pochodzi z funduszy zewnętrznych), dzięki której mamy połączenie zjazdu z S6 z osiedlem Bema przez teren strefy, dodatkowo droga ta na końcu posiada plac manewrowy, z którego mogą korzystać samochody wielkogabarytowe;

- ruszają prace nad doprowadzeniem wodociągu i sieci kanalizacyjnej do strefy – plany już są, zaś na tę inwestycję oraz na drugie zadanie (doradztwo zawodowe w nowogardzkich szkołach) burmistrz złożył wniosek w ramach Kontraktu Samorządowego - przewiduje ona pozyskanie na ten cel środków w kwocie łącznej 3.051.802 zł;

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem – wyremontowane zostały wszystkie ścieżki asfaltowe, fontanna, ale również zrekultywowane zostały tereny zielone przy brzegu jeziora (od ul. Zielonej). Ponadto wybudowany został jeden z największych Skateparków w naszym województwie, powstała siłownia do Street workoutu, remontowi poddane zostały ławki wzdłuż murów obronnych, boisko „dolne” na placu Szarych Szeregów otrzymało nowe siedziska oraz ogrodzenie, najmłodsi otrzymali przy „Neptunie” plac zabaw, najstarsi w parku przy ul. Waryńskiego siłownię na świeżym powietrzu zaś na plaży miejskiej obok boiska do piłki siatkowej wybudowane zostało nowe molo;

- projekt ścieżki dookoła jeziora to pomysł zgłoszony przez samych mieszkańców, którego realizacji podjął się burmistrz;

- rekultywacja (proces oczyszczania) jeziora już dziś pokazuje, że decyzja w tej sprawie była trafna – jakość wody w naszym nowogardzkim jeziorze, z roku na rok, ulega poprawie;

- budowa nowych boisk do piłki nożnej, do piłki siatkowej i ręcznej, powstanie lodowiska na Orliku;

- budowa nowego kortu tenisowego nad jeziorem i na os. Bema;

- poprawa estetyki budynków gminnych m.in. budynku, w którym znajduje się OPS oraz CUW (dawniej ZEAS);

- remont i budowa nowych miejsc parkingowych – od roku 2011 do 2017 powstało już w sumie ponad 300 nowych miejsc postojowych na terenie naszego miasta

- przebudowa, remont i budowa świetlic wiejskich w 26 sołectwach m.in. w Świerczewie, Strzelewie, Trzechlu, Orzechowie, Miętnie, Sikorkach, Szczytnikach, Wojcieszynie, Czermnicy, Wołowcu, Dąbrowie Nowogardzkiej, Ostrzycy, Leskowie, Słajsinie, Grabinie, Jarchlinie, Żabówku, Długołęce, Wierzbięcinie itd.;

- remont remiz strażackich w sołectwach – Osowo i Orzechowo;

- zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Błotnie za prawie 1 mln zł;

- place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu na terenie miejskim i wiejskim;

- remont wszystkich szkół gminnych;

- budowa przy każdej szkole podstawowej placów zabaw;

- remont dróg, chodników i alejek na terenie gminy Nowogard;

- przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – dziś problem wylewania ścieków przy „dolnym” boisku oraz wzdłuż murów obronnych to już tylko historia. Jednak prace z uporządkowaniem problemu z siecią deszczową i sanitarną są nadal kontynuowane;

- poprawa estetyki otoczenia – o nie przede wszystkim, na zlecenie Gminy, dbają osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, bezrobotni, osoby korzystające z zasiłków z OPS oraz skazani przez sądy na prace społeczne. Gmina Nowogard, dzięki tym pracom, zaoszczędziła w budżecie kwotę kilku milionów złotych;

- wykonanie projektu modernizacji placu Wolności wraz z infrastrukturą podziemną – Pierwszym etapem miała być wymiana infrastruktury w ziemi oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej za pomnikiem w kierunku jeziora. Niestety radni po raz kolejny zablokowali tę inwestycję, o którą prosili sami mieszkańcy Gminy;

- rozbudowa oświetlenia drogowego m.in. przy ul. 15-go Lutego, 5 Marca, w Strzelewie, Żabówku itd.;

- stworzenie tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie naszego miasta;

- remont obu przejazdów kolejowych, które po 40 latach „łatania”, staraniem burmistrza u władz PKP, zostały generalnie wyremontowane, uzyskując powierzchnię gumową (najnowocześniejsze obecnie rozwiązanie);

- budowa chodników w Błotnie i Karsku we współpracy z Zarządem Zachodniopomorskim Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie (dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wynosiło 50% kosztów inwestycji);

- budowa ronda w Nowogardzie u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Księcia Józefa Poniatowskiego wraz z ZZDW (dofinansowanie od Marszałka wynosiło 50% kosztów inwestycji);

- budowa 12 mieszkań komunalnych za kwotę ponad 1,2 mln zł;

- pozyskanie w sumie w latach 2011-2017 kwoty 18.180.410 zł z funduszy europejskich na inwestycje w naszej Gminie.

***

Czy tak ma wyglądać to rzekome złe zarządzanie naszą Gminą przez Roberta Czaplę?

Tak tylko może stwierdzić człowiek nie mający kontaktu z rzeczywistością, który biegnąc wciąż za duchami z przeszłości nie dostrzega tego, że rzeczywistość od 25 lat systematycznie ulega zmianie. Wyzywanie zaś od komuchów człowieka, który w stanie wojennym miał zaledwie 6 lat, a dziś piastuje funkcję burmistrza naszego miasta, to wyraz ślepej nienawiści i zawistości, świadczącej tylko i wyłącznie o małostkowości tego, który te bzdury rozsiewa. A wystarczyłoby jedynie wyjść ze swego bunkra i posłuchanie tego, co naprawdę myślą i twierdzą mieszkańcy, a takich rzeczy by się nie lansowało.

***

Jeżeli jest tak źle, jak twierdzi prezes Słomski, to należy to jak najszybciej zmienić. Warto w tym miejscu przypomnieć, że budżet gminy ustala ostatecznie oraz uchwala tylko i wyłącznie Rada Miejska w Nowogardzie, której Przewodniczącym jest Piotr Słomski, czyli syn Marka Słomskiego. I to, co zdecydują radni, burmistrz otrzymuje do realizacji. Jeżeli ktoś tu jest czemuś winny, to tylko i wyłącznie Rada Miejska przez swe decyzje budżetowe.

***

Proponuję zamiast oczerniać naszą Gminę i przeprowadzać zmasowany atak na pracowników urzędu, zacząć wspólnie działać dla dobra naszych mieszkańców. Aby w końcu nasza Gmina dalej się rozwijała, a przez to przyciągała kolejnych inwestorów m.in. do naszej strefy ekonomicznej.

Piotr Suchy