PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 6 lutego 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 6 marca 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 5 kwietnia 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 10 maja 2018r. - Intermarche, ul. Stanisława Rzeszowskiego 4
  • 7 czerwca 2018r. - Plac Wolności
  • 6 września 2018r. - Plac Wolności
  • 4 października 2018r. - Plac Wolności

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit