Cezary Komisarz

W dniu 2 kwietnia br., w Warszawie miał miejsce XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, podczas którego wybrano Radę Kościoła oraz Prezbitera Naczelnego na 4 letnią kadencję.

Prezbiterem Naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został pastor Cezary Komisarz z Nowogardu, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej służby. To kolejny mieszkaniec Nowogardu obejmujący ważne stanowisko rangi krajowej.

Dla wyjaśnienia:

Organami Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan (KECh) jako całości są: Synod Kościoła - najwyższy organ władzy, a w okresie międzysynodalnym Kolegium Pastorów, Rada Kościoła - organ wykonawczy, której przewodniczy Prezbiter Naczelny, Komisja Kontrolująca Kościoła - organ kontrolny. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła są autonomiczne zbory (parafie). Na czele każdego zboru stoi Rada Zboru, do której - z urzędu - wchodzi Pastor oraz Sekretarz i Skarbnik.

KECh w Polsce tworzy pięć okręgów, na czele którego stoi Prezbiter Okręgu (dotychczas dla Okręgu Zachodniego dwukrotnie był nim Pastor Komisarz).

Prezbiter Naczelny Kościoła reprezentuje Kościół na zewnątrz w kontaktach z MSWiA, z innymi urzędami i instytucjami oraz w Międzynarodowym Związku Kościołów Ewangelicznych.

 

opr. Piotr Suchy