Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 11 14 wojcieszyn 003Wojcieszyn to wieś ludzi aktywnych, zintegrowanych, z nowatorskimi pomysłami, przyjaźnie nastawionych do otaczającego świata. Mieszkańcy to jak jedna wielka rodzina połączona miłością do swojej miejscowości - wyjątkowo zadbanej i estetycznej. Atutem tej miejscowości są jej mieszkańcy i ich wspólne działanie w każdej sprawie. Od czterech lat systematycznie organizują spotkania integracyjne, na które zapraszają burmistrza Robert Czaplę. Takie spotkanie odbyło się w poniedziałek 10 listopada br. podczas, którego dokonano podsumowania 4 lat współpracy pomiędzy sołectwem a burmistrzem Nowogardu.

 Podczas spotkania obecni byli również: dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie Kazimierz Lembas oraz radny i zarazem mieszkaniec Wojcieszyna Jacek Rafiński.

Na początku spotkania burmistrz podziękował wszystkim za pracę włożoną na rzecz sołectwa: "Chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarówno pani sołtys Andżelice, jak i radnemu Jackowi Rafińskiemu, radzie sołeckiej, wszystkim mieszkańcom oraz każdemu, kto przyłożył rękę to tego, że Wojcieszyn stał się miejscem które tętni życiem , rozwija się i coraz to bardziej przypomina wieś na miarę XXI wieku. Gratuluję Wam tej integracji i poczucia, że robicie to sami dla siebie i dla wszystkich mieszkańców.

Następnie omówił on zadania które były zakładane przed czterema latami, i które zostały zrealizowane i stwierdził, że był to dobrze wykorzystany czas dla Wojcieszyna:

W 2011 roku wykonano:

 • Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie pokrycia dachowego za kwotę 29 643zł.

 • ustawienie znaków drogowych pionowych B-18 (zakaz wjazdu pojazdów powyżej 10 t) w Wojcieszynie za kwotę 1 053zł.

 • Remont drogi gminnej za kwotę 98 tys.

 •  w 2012 roku:

 • zamontowanie 2 opraw świetlnych przy posesji 11 i 18 a w Wojcieszynie za kwotę 1 500 zł.

 • w 2013 roku:

 • Nieodpłatne przekazanie działki nr 22/4 od Agencji Nieruchomości Rolnej na rzecz sołectwa. Wartość działki wynosi 131 720zł

 • remont nawierzchni drogi gminnej w Wojcieszynie za kwotę 9 756,36 zł.

 • w 2014 roku:

 • wsparcie finansowe na teren sportowo - rekreacyjny, plac zabaw dla naszych dzieci- w kwocie 4 tys. złotych

 • dofinansowanie do remontu drogi powiatowej z Wojcieszyna na Radosław kwoty 100 tys zł.

 • 2014 11 14 wojcieszyn

  Anna Narkiewicz