2014 11 12 osiedle radosław 002Mieszkańcy Osiedla Radosław, przy ulicy Boh. Warszawy w Nowogardzie, którzy posiadają garaże za blokami tegoż osiedla, otrzymali od Starostwa Powiatowego w Goleniowie wezwania do zapłaty bardzo wysokich rachunków dzierżawy za ich garaże, których wcześniej nigdy nie dostawali. Kwota jaką będą oni musieli zapłacić wahać się będzie między 600 a 720 złotych rocznie.

W związku z tym, Grzegorz Kozłowski w imieniu mieszkańców tego osiedla zwrócił się do burmistrza Nowogardu, aby im pomógł w tej sprawie, ponieważ kwota tej dzierżawy jest stanowczo za duża. Przykładowe stawki dzierżawy, jakie obowiązują w gminie Nowogard, są znacznie niższe od stawek Starostwa o jakieś 500 – 600 zł. W Nowogardzie za takie same garaże, o powierzchni 18m2, właściciel zapłaciłby rocznie na rzecz gminy Nowogard tylko 125,4 zł.

W poniedziałek, 10 listopada br., przy wspomnianych garażach, mieszkańcy spotkali się z włodarzem gminy Nowogard Robertem Czaplą oraz wicestarostą Powiatu Goleniowskiego Tomaszem Kuliniczem. Podczas dyskusji z mieszkańcami, burmistrz zaproponował, że gmina przejmie działkę Skarbu Państwa od Starostwa Powiatowego oraz złożył na ręce wicestarosty wniosek o nieodpłatne przejęcie wspomnianego terenu. W ten sposób mieszkańcy nie musieliby ponosić tak dużych opłat za swoje garaże i objęci zostaliby stawkami obowiązującymi w gminie Nowogard. Jednak jak się okazało, nie jest to takie proste, ponieważ czas załatwienia dokumentacji przekazania w/w terenu może potrwać nawet do 5 miesięcy, a 15 listopada br. upływa termin uiszczenia przez właścicieli garaży opłaty do Starostwa Powiatowego za dzierżawę gruntu. W związku z tym mieszkańcy zwrócili się do wicestarosty, aby do dnia przejęcia przez gminę działki, zwolnił wszystkich mieszkańców od opłaty. Przedstawiciel starostwa poinformował że nie ma takiej kompetencji, dlatego starostwo wystąpi z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego, aby na czas przekazania działki, mieszkańcy mogli być zwolnieni z tak wysokich opłat dzierżawy, które naliczyło im Starostwo Goleniowskie. Mamy nadzieję, że sprawa szybko się rozwiążę i mieszkańcy będą płacili mniej do gminy, niż mieliby płacić do Starostwa w Goleniowie.

2014 11 12 osiedle radosław

Anna Narkiewicz