2014 11 10 poniatowskiego 008W czwartek, 6 listopada br., burmistrz Robert Czapla, wspólnie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) „Gardno” Janem Smolirą, kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, nowogardzkim wykonawcą robót budowlanych Grzegorzem Skowrońskim Grześ – Bud oraz obecnymi podczas odbioru mieszkańcami, dokonali odbioru drogi dojazdowej do osiedla i garaży położonych przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 24 w Nowogardzie.

Zadanie to było finansowane wspólnie przez gminę Nowogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach dobrej współpracy, która rozwija się od kilku lat. Dokonano utwardzenia drogi dojazdowej do osiedla i garaży z kostki betonowej typu POLBRUK, a gmina na ten cel przeznaczyła ok 47 tys zł.

SM wykonała wzmocnienie i podbudowę drogi, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, która była w bardzo złym stanie technicznym, ułożenie nowej nawierzchni na chodnikach przy dojściach do budynków wielorodzinnych oraz przy kompleksie garaży. Ponadto zagospodarowano tereny zielone.

Prace te wykonano w celu poprawy warunków życia mieszkańców, gdyż droga jaka tam była do tej pory, zamieniała się w błotnisko w przypadku większych opadów i tworzyły się przeszkody nie do przejścia. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia posłuży mieszkańcom przez wiele lat.

2014 11 10 poniatowskiego 001


Anna Narkiewicz