sesja0009Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej (7 listopada br.), 19 rajców naszej gminy jednogłośnie zagłosowało za wnioskiem burmistrza Roberta Czapli. Wniosek dotyczył zabezpieczenia w budżecie na rok 2014 kwoty potrzebnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błotnie.

Gminie udało się pozyskać 400 tys zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dodatkowe 35 tys zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę – 207 tys zł – wyłoży gmina Nowogard. Całkowity koszt zakupu tego samochodu to 642 tys zł.

Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu ratowniczo-gaśniczego jest:

- autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,
- linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
- działko wodno-pianowe (opcjonalnie),
- instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).

Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy. Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, jak np. maszt oświetleniowy czy wciągarka.

Układ wodno-pianowy umożliwia:

  • podawanie wody nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,

  • podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,

  • napełnianie zbiornika wody z hydrantu,

  • napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy.

  • Woda oraz środek pianotwórczy mogą być podawane ze zbiornika samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego.

    Piotr Suchy