Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 11 06 fundusz sołecki Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo oblicza na podstawie prowadzonej przez gminę ilości stałych mieszkańców danego sołectwa.

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze i twarde rezultaty. Najważniejsza w całej koncepcji funduszu jest możliwość wspólnego ulepszania swojej miejscowości – spotykania się, dyskutowania i decydowania o tym, na co warto wydać pieniądze. 30 września br., upłynął termin składania wniosków o fundusz sołecki do burmistrza gminy. O przeznaczeniu środków z funduszu decydowali mieszkańcy sołectwa w formie uchwały na zebraniach wiejskich.

Mieszkańcy 36 nowogardzkich sołectw (Błotno, Boguszyce, Dąbrowa, Długołęka, Czermnica, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Krasnołęka, Kulice, Konarzewo, Lestkowo, Łęgno, Miętno, Maszkowo, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Szczytniki, Świerczewo, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Wierzchy, Żabowo, Żabówko) zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2015 rok. Łącznie przyznanych z budżetu gminy zostało 393 686,00 zł., dzięki którym sołectwa zrealizują inwestycje w obrębie swoich wsi takie jak np.: budowa chodnika przy drodze gminnej(Błotno),remont świetlicy wiejskiej (Boguszyce, Grabin, Jarchlino, Ostrzyca, Szczytniki, Wierzchy), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (Grabin, Jarchlino, Długołęka, Orzechowo, Słajsino, Świerczewo), wyposażenie placu zabaw dla dzieci (Konarzewo), zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Świerczewo) a także szereg innych działań

Procedura uchwalenia pieniędzy dla sołectw jest na tym etapie następująca:

  1. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do uchwalenia budżet gminy, gdzie takie środki na fundusz sołecki.

  1. Radam Miejska w Nowogardzie uchwala budzet gminy

  2. Sołectwa mogą realizować swoje wydatki po uchwaleniu budżetu, jednak nie wcześniej niź 01.01.2015 rok.

Mamy nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców naszej gminy.

Anna Narkiewicz