Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Zakończył się zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni alejek spacerowych, przy jeziorze Nowogardzkim. Remont objął:

  • nawierzchnę skrzyżowania ul. Osiedlowej z ul. Zieloną,

Tak wyglądało przed remontem... ...a tak wygląda obecnie
2014 10 30alejki osiedlowa przed02
2014 10 30 alejki osiedlowa 02

  • odcinek od schodów przy ul. Kazimierza Wielkiego do zejścia przy ulicy Jana Kilińskiego (dwa etapy - w sumie blisko 700 m nowej nawierzchni)

Tak wyglądało przed remontem... ...a tak wygląda obecnie
2014 10 30alejki zielona przed 01

2014 10 30 alejki zielona 00

Wykonawcą robót była firma AZBUD, Zdzisław Ajs z Nowogardu, wyłoniona w przetargu na bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy Nowogard.  Przypomnijmy, iż w ubiegłych dwóch latach wyremontowane zostały alejki poprzeczne między alejką nad murem a alejką przy jeziorze. Natomiast w ubiegłym roku wyremontowana została alejka na odcinku skrzyżowania ulicą Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Lutyków. Tym samym zostały wyremontowane wszystkie alejki znajdujące się bezpośrednio przy murach.