warsztaty3We wtorek, 25 marca br., w Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie odbyły się zajęcia warsztatowo - edukacyjne: Niebieska Godzina  "Przemoc w rodzinie - nie jestem obojętny".

Zajęcia te zapoczątkowały cykl warsztatów, które będą prowadzone w I i II klasach gimnazjalnych gminy Nowogard. Działania te mają na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat przejawów przemocy w rodzinie, czyli takiej, która ma miejsce w domu ze strony rodziców, opiekunów, rodzeństwa oraz nabycie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji, a także rodzajów przemocy domowej.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się do jakich osób, instytucji czy organizacji, osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie, mogą zwracać się o pomoc i wsparcie.

Czas trwania zajęć - 45 minut. Termin realizacji to marzec - maj 2014 r. Przewidywana ilość uczestników - 273 osoby. Koszt realizacji: 845,01 zł (zakup bransoletek "Stop przemocy"). Osoby prowadzące: Dorota Maślana, Barbara Pakulska.

Warsztaty realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard.

2014/03/28_warsztaty_w_gimnazjach

opr. Krzysztof Kolibski

kierownik wydziału SSIO