lop8W czwartek, 27 marca br., w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard odbyło się spotkanie sprawozdawcze Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.

W spotkaniu wzięli udział: Zbyszek Kimel - Prezes Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie, Władysław Krzempek - Honorowy Prezes Zarządu Okręgu LOP, Robert Czapla - burmistrz Nowogardu, Tadeusz Piotrowski – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Nowogard, Marek Haiser - pracownik Nadleśnictwa i prezes Zarządu Oddziału LOP w Nowogardzie oraz opiekunowie Szkolnych Kół LOP i zaproszeni goście.

Bilans rocznych dokonań Szkolnych Kół LOP na terenie gminy Nowogard jest nie tylko powodem do dumy, ale i satysfakcji. Jak podkreślił prezes Władysław Krzemek, nie można się temu dziwić, bo nowogardzki oddział LOP jest najlepszym i najprężniej działającym oddziałem w okręgu zachodniopomorskim.

W czasie spotkania, leśniczy Marek Haiser, wręczył podziękowania, w formie albumów, trzem opiekunkom: Agnieszce Białczak, Grażynie Jachowskiej i Jolancie Przybylskiej, za ich zaangażowanie na rzecz Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.

W tym miejscu wszystkim opiekunom składamy gratulacje za ich dotychczasową pracę z młodzieżą, która doceniana jest nie tylko przez Zarząd Okręgu LOP, ale i przez gminę Nowogard, co wielokrotnie podkreślał w swym przemówieniu nadleśniczy Tadeusz Piotrowski.

2014/03/28_LOP

Opr./zdj. Piotr Suchy