2014 03 26 wojcieszyn 002Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Wojcieszyna

We wtorek 24 marca br. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Wojcieszyn za rok 2013. Na zebranie przybyli mieszkańcy wsi, zaproszony burmistrz Robert Czapla oraz Radny Jacek Rafiński.
Zebranie prowadziła sołtys Andżelika – Kamila Saja, która po przywitaniu wszystkich obecnych, złożyła sprawozdanie z działalności organów sołectwa.
(prezentujemy je poniżej).

Burmistrz, na wstępie serdecznie pogratulował mieszkańcom osiągnięć, jakie zdobyli podczas imprez rekreacyjno – sportowych m. in.: zajęcie II Miejsca w Igrzyskach Sportowo – Rekreacyjnych o Puchar Burmistrza oraz boiska rekreacyjno – sportowego z prawdziwego zdarzenia. Następnie podsumował miniony 2013 rok. Stwierdził, że był to dobrze wykorzystany czas dla Wojcieszyna. Pochwalił bieżącą współprace z sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami, którzy na co dzień rozwiązują problemy nie tylko z gospodarzem gminy, ale również bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie nowych spraw bieżących, gdzie poruszono tematy związane z remontem drogi powiatowej oraz utrudnień związanych z dojazdem mieszkańców do miasta i ewentualnej budowie przystanku autobusowego.

Zebranie wiejskie odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze.

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Wojcieszyna

 • spotkanie w celu zapoznania mieszkańców sołectwa z projektem nowego statutu dla sołectwa

 • wniosek o skierowanie grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowogardzie do wykonania prac porządkowych na terenie sołectwa

 • wniosek o urządzenie przystanku komunikacji międzymiastowej PKS

 • wniosek o sfinansowanie robót izolacyjnych związanych z obróbką komina – kwota 450zł;

 • spotkanie z Burmistrzem w sprawie terenu sportowo –rekreacyjnego

 • monit do UM Nowogard dotyczący problemu zalewania świetlicy

 • pismo dotyczące „degradacji” wydzierżawionej od małżonków Banachomskich działki z przeznaczeniem na boisko sportowe przez mieszkańców Sołectwa Wojcieszyn

 • zebranie wiejskie sołectwa na temat sposobu użytkowania boiska wiejskiego

 • wywieszono ogłoszenie o Igrzyskach Sportowo – Rekreacyjnych Sołectw Gminy Nowogard pod patronatem Burmistrza Nowogardu – zgłoszono udział sołectwa w igrzyskach

 • spotkanie z Burmistrzem w sprawie terenu sportowo – rekreacyjnego

 • udział mieszkańców sołectwa w Igrzyskach Sportowo – Rekreacyjnych o Puchar Burmistrza Nowogardu – zajęliśmy II miejsce nagroda 5000zł;

 • organizacja Dnia Dziecka – wyjazd dzieci do kina w Szczecinie wraz wizytą w McDonalds

 • wywieszenie ogłoszenia o konkursie „Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko” oraz „Najładniejsza Wieś w Gminie Nowogard” – w konkursie wzięła udział posesja państwa Rafińskich

 • udział mieszkańców w Letnich Igrzyskach Samorządów i Gmin Województwa Zachodniopomorskiego LZS w Świdwinie – udział w konkursie przeciągania liny oraz kręgle

 • na ręce sołtysa wpłynął wniosek Rady Kościoła w Wojcieszynie o dofinansowanie festyny parafialnego w kwocie 1000zł z funduszu sołeckiego – odpowiedź negatywna brak środków w funduszu sołeckim na tego typu imprezę

 • spotkanie sołtysa, członków rady sołeckiej z Burmistrzem Nowogardu wraz kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa panią Ewą Jakubcewicz i dokonanie wizji lokalnej na nowym obiekcie sportowo – rekreacyjnym

 • grupa osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowogardzie pod opieką pana Jarka Hołubowskiego wraz z mieszkańcami wykonała zadaszoną wiatę na terenie boiska;

 • udział mieszkańców w Turnieju Siatkówki Plażowej

 • organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasz Wojcieszyn” warsztatów wakacyjnych pt. „Poznanie przyrody podczas przygody” w ramach powierzonego zadania publicznego – dotacja z UM Nowogard 3000zł

 • organizacja spartakiady LZS powiązana z uroczystym otwarciem terenu sportowo – rekreacyjnego, na którym znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkówki, badmintona, miejsce na ognisko oraz wiata – podpisanie umowy użyczenia terenu na 10 lat, pozyskanego przez Burmistrza od ANR w Szczecinie

 • prezentacja podczas spartakiady LZS prac dzieci biorących udział w warsztatach pt. „Poznanie przyrody podczas przygody”

 • przygotowanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne w Wierzbięcinie

 • wywieszenie ogłoszenia o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu przyjęcia uchwały i przygotowania wniosku o podziale funduszu sołeckiego – zebranie odbyło się 23 września 2013r.

 • na terenie sołectwa została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • udział mieszkańców w Dożynkach Gminnych w Wierzbięcinie – wyróżnienie w konkursie na wieniec dożynkowy (200zł), II miejsce w Igrzyskach Sportowo – Rekreacyjnych w Puchar Burmistrza Nowogardu (5000zł)

 • udział mieszkańców miejscowości w dożynkach diecezjalnych oraz parafialnych

 • wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

 • napisanie i terminowe złożenie wniosków do budżetu Gminy Nowogard na 2014r. (wniosek o wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej położnej na działce nr 37, wniosek o dostawienie dodatkowych lamp przy posesji numer 9 i 27, wniosek o wykonanie zatoczki autobusowej przy drodze gminnej, wniosek o wykonanie placu zabaw dla dzieci, wniosek o negocjacje ze Starostwem Powiatowym w sprawie remontu drogi powiatowej w Wojcieszynie)

 • na terenie sołectwa przeprowadzono akcję szczepienia psów

 • na terenie sołectwa przeprowadzono akcję sprzątania świata

 • udział mieszkańców w rozgrywkach Halowej Ligi Siatkowej LZS – III miejsce

 • w świetlicy wiejskiej przeprowadzono kampania edukacyjna informacyjna na temat nowego systemu gospodarowania odpadami

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad, trybu i regulaminy świetlic wiejskich celem zapoznania z jej treścią mieszkańców sołectwa

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń wyjaśnienia dotyczącego projektu uchwały w/s określenia zasad, trybu korzystania i regulamin świetlic wiejskich

 • wniosek mieszkańców o przystąpienie do zmiany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojcieszyn

 • w świetlicy wiejskiej przeprowadzono program edukacyjno – informacyjny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowa i raka piersi i raka szyjki macicy – na terenach wiejskich – Fundacja „Zdrowie” oraz Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila –Róż”

 • impreza mikołajkowa dla dzieci zamieszkujących na terenie sołectwa (przygotowane zostały 54 paczki)

 • przygotowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn” projektu pt. „ Nasze wyjątkowe wakacje” w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego – dotacja z UM Nowogard 3000zł.

 • mieszkańcy sołectwa wzięli udział w Memoriale Romana Tomczyka w piłce siatkowej mężczyzn – zajęliśmy III miejsce

 • mieszkańcy sołectwa wzięli udział w turnieju piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Nowogardu z okazji 69 rocznicy państwowości polskiej w Nowogardzie- zajęliśmy I miejsce

 • przygotowanie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

 • 2014 03 26 wojcieszyn 001

  Anna Narkiewicz