2020 03 11 baner

Z okazji Dnia Mamy

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

2014 02 13 jezioro 002Wody jeziora Nowogardzkiego stanowią tzw. wody płynące, nad którymi zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Jezioro położone jest na 2 działkach, z których jedna stanowi własność Skarbu Państwa a trwały zarząd sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Właścicielem drugiej działki jest Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, a jej użytkownikiem gospodarstwo rybackie Skarbu Państwa w Ińsku. Gmina podejmowała starania mające na celu uregulowanie stanu własności jeziora jednakże świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości przekazania gruntu, na którym usytuowane jest jezioro na rzecz gminy Nowogard.
Pomimo iż, gmina nie jest właścicielem, zarządcą ani użytkownikiem wód jeziora burmistrz w 2012 roku zadeklarował, że podejmie kroki zmierzające do oczyszczenia jeziora i doprowadzenia jego wód do czasu świetności sprzed lat.

Jezioro stanowi niewątpliwie największą atrakcję turystyczną naszego miasta, ważne było aby przeprowadzić jego skuteczną rekultywację, która miała na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych wodom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka. A było to zastosowanie kilku wzajemnie uzupełniających się metod tj. natlenianie wód naddenych, inaktywacja fosforu w osadach dennych i biomanipulacja.
Takie działania rozpoczęły się już w grudniu 2012 roku. Wtedy to po raz pierwszy przeprowadzona została mobilna inaktywacja fosforu na całej powierzchni akwenu. Zabieg powtórzono w czerwcu 2013 roku a kolejne 2 zostały wykonane w sierpniu i listopadzie. Ponadto we wrześniu na jeziorze uruchomiony został aerator pulweryzacyjny, który ma za zadanie dostarczać w sposób ciągły tlen w naddene strefy jeziora. Trzecim etapem rekultywacji była biomanipulacja czyli zarybianie jeziora narybkiem szczupaka w celu uporządkowania łańcucha pokarmowego w ekosystemie jeziora.
Dzięki tym działaniom zwiększyła się populacja ryb drapieżnych co w efekcie ma doprowadzić do wzrostu zawartości tlenu w wodzie i przejrzystości wody. Koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniósł dotychczas 400 000 zł z czego kwotę w wysokości 170 700 zł gmina pozyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Niewątpliwie jezioro i jego otoczenie jest coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców Nowogardu jak i turystów. A stało się perełką naszego miasta, a jest to dzięki nowo wybudowanemu molu na plaży miejskiej, rozbudowanego pomostu wzdłuż jeziora, a także powstałego w pobliżu – placu zabaw dla dzieci, boiska do piłki ręcznej, kortu tenisowego i skate parku. Są to miejsca gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a spędzanie wakacji w naszym mieście może być równie atrakcyjne jak w innych miastach.
Aby nasze jezioro było czyste, ważne jest aby nie dokarmiać kaczek i łabędzi nad jeziorem. Niestety, nie wszyscy wiedzą, że niewłaściwe dokarmianie ptactwa wodnego może im zaszkodzić. Powodów jest wiele. Przede wszystkim stałe dokarmianie może doprowadzić do utraty zdolności zdobywania pokarmu. Po co mam go szukać, skoro człowiek mi pokarm podrzuca? Tyle, że człowiek nie robi tego regularnie. Więc kaczka, czekając na pokarm głoduje. Nie wolno też wrzucać pokarmu do wody - kaczki powinny jeść suchy pokarm. Pamiętajmy jednak, że dokarmiane ptaki tracą instynkt migracji, co prowadzi do ich przymarzania w przeręblach i stawach, a co za tym idzie do powolnej śmierci.

Anna Narkiewicz

2014 02 13 jezioro 003